Management Spectrum

Spectrum heeft acht scholen en zes directeuren. De directeuren vormen met elkaar het management van Spectrum-SPCO. Iedere twee à drie weken komen ze bij elkaar om bovenschoolse zaken te bespreken en brengen ze advies uit over nieuw en bestaand beleid richting de voorzitter van het College van Bestuur. De directeuren maken bovendien in wisselende samenstelling deel uit van projectgroepen die nieuw beleid voorbereiden.

Andere zaken die binnen het managementoverleg van belang zijn:

  • het College van Bestuur informeert de directeuren over zijn overleg met de Raad van Toezicht en over de door de Raad van Toezicht te nemen of genomen besluiten;
     
  • de communicatie tussen de scholen/locaties en het College van Bestuur (en omgekeerd) wordt van daaruit gecoördineerd.