Vacature Raad van Toezicht

Spectrum-SPCO is een professionele organisatie en verantwoordelijk voor acht basisscholen in Lansingerland (ten noorden van Rotterdam). 200 medewerkers zetten zich iedere dag in om speerpunten als onderzoekend leren, burgerschap, creativiteit en ICT in hun onderwijs te verwerken. Spectrum kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De Raad van Toezicht telt statutair minimaal vijf leden. Binnen de raad is ruimte voor een:
 
Lid van de Raad van Toezicht
 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Spectrum. Daarbij bewaart de Raad van Toezicht voldoende afstand om in onafhankelijkheid tot een kritisch oordeel te komen. De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies. Spectrum heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele organisatie. Daarbij past een duidelijk onderscheid tussen bestuur en toezicht met als uitgangspunt de "Code Goed Bestuur".
 
Het expertisegebied van de toekomstig collega ligt binnen het onderwijskundig kader.
Wij verwachten kennis en ervaring op het gebied van de ontwikkelingen in het onderwijs en specifieke thema's zoals passend onderwijs, de rol van ICT in de klas en de doorstroming naar voortgezet onderwijs. Hierbij kan de professionele achtergrond zowel in het basis- als voorgezet onderwijs zijn.
 
Algemene Profiel kenmerken
  • Een nauwe verbintenis met Spectrum; bij voorkeur woonachtig in Lansingerland en kinderen te hebben die verbonden zijn of zijn geweest aan één van de scholen van Spectrum
  • Aantoonbare affiniteit met de Protestants Christelijke identiteit van de stichting;  
  • Brede maatschappelijke oriëntatie;
  • Kritisch volgend, toetsend en signalerend, ook naar zichzelf toe;
  • Een warm hart voor onderwijs;
  • Verplicht tot ethisch en zakelijk gedrag;
  • Ervaring als bestuurder of toezichthouder is een pré.
 
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie, culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met de bestuurder.
 
De Raad van Toezicht komt ongeveer zes keer per jaar bijeen en de aanstelling betreft een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beperkte onkostenvergoeding.
 
U kunt informatie inwinnen bij:
dhr. J.J. Renes             06 - 26 55 29 54 (voorzitter Raad van Toezicht)
dhr. A.J. van Zanten     06 - 22 51 07 31 (voorzitter College van Bestuur) 
 
Een informatiepakket kunt u aanvragen per e-mail: info @ spectrum-spco.nl.
Ook op de website www.spectrum-spco.nl vindt u relevante informatie over Spectrum.

Uw reactie met motivatiebrief en curriculum vitae kunt u per e-mail voor 16 december sturen
t.a.v. de heer A.J. van Zanten via info @ spectrum-spco.nl.