Vacatures


Spectrum heeft ongeveer 200 medewerkers in dienst. Ieder jaar hebben we te maken met mutaties in het personeelsbestand. Soms gaat het om verloven omdat een personeelslid ziek is en vervangen moet worden, soms gaat het om vacatures omdat er mensen verhuisd zijn, een andere baan hebben gevonden of gestopt zijn met werken.
 
Om de vacatures op te vullen die zijn ontstaan omdat er ruimte is in het personeelsbestand wordt altijd gewerkt in een bepaalde volgorde: 
  • zijn er verplichtingen naar boventallige medewerkers?
  • zijn er medewerkers die gebruik willen maken van mobiliteit?
  • zijn er open sollicitatiebrieven aanwezig op het bestuurskantoor? 
Hebben we na het beantwoorden van deze vragen geen kandidaten dan gaan we extern werven.
Wilt u in de toekomst graag werken op één van onze scholen, dan verzoeken we u het sollicitatieformulier in te vullen met een goede motivatie en een bijlage met uw CV toe te voegen. Sollicitatieformulier
Vergeet niet om te motiveren waarom u wilt werken op een protestants christelijke school, dit is een voorwaarde. De Spectrum-scholen werken immers vanuit de christelijke identiteit.
We zien uw open sollicitatiebrief met belangstelling tegemoet.
  
Wilt u zich aanmelden als invaller bij Spectrum?
In het verleden werkten we met een eigen invallerslijst. Sinds de wet Werk en Zekerheid is ingegaan, is Spectrum een samenwerkingsverband aangegaan met nog 16 schoolbesturen in de regio Haaglanden-Delft-Lansingerland-Zoetermeer-Leiden. Bij dit verband werken ruim 4000 medewerkers en gezamenlijk worden dagelijks meer dan tweehonderd invallers ingezet om de verloven op te vullen.
 
Wilt u zich aanmelden voor deze invallerslijst dan kan dat via Pool West. U kunt aangeven bij welke besturen u wilt invallen, voor welke dagen in de week en ook in welke groepen u wilt werken. Daarnaast kunt ook aangeven of u wilt werken binnen besturen die uitgaan van een specifieke identiteit. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en talenten van invallers.
Gedurende 36 maanden kunt u per bestuur maximaal zes keer invallen. Daarna wordt er voor dat bestuur weer een verplichte pauze ingelast van een half jaar + 1 dag. In die periode kunt u gewoon invallen bij één van de andere besturen.
Voor verdere informatie en eventuele inschrijvingen verwijzen we naar de website van Pool West (www.poolwest.nl).