Locatie Orionstraat langzaam ontmanteld

06 juni 2019
Het gebouw van de voormalige Prins Mauritsschool aan de Orionstraat te Berkel en Rodenrijs wordt langzaam ontmanteld. Vanaf de zeventiger jaren werd er christelijk basisonderwijs gegeven in Berkel-Noord. Inmiddels is de staat van onderhoud van dien aard dat het bestuur besloten heeft de lessen per 1 augustus 2019 te beëindigen. De kinderen, tegenwoordig onderdeel van Christelijke Basisschool Johan Friso, worden verdeeld over het hoofdgebouw aan de Oudelandselaan en de dependance aan Het Hogeland. De afgelopen weken is het ruimen begonnen van alle spullen die niet mee kunnen met de verhuizing.
Vele handen maken ligt werk. Zelf buurtbewoners hebben geholpen met alles wat ijzerhoudend was. Het werd gescheiden en door hen afgevoerd. De opbrengst ging vervolgens naar de kerk die het weer besteedt aan een goed doel.
Per 1 augustus wordt het gebouw overgedragen aan de gemeente. De kinderopvang gaat nog even door. De gemeente werkt dit jaar aan een nieuw huisvestingsplan voor alle scholen en Spectrum zet in op nieuwbouw van vier of vijf lokalen ten behoeve van het onderwijs van de kinderen in Berkel-Noord.