Bestuurder belooft kinderen......

06 juni 2019
In 2016 wees onderzoek onder kinderen van de Spectrumscholen uit Lansingerland uit dat veel lessen een hoog saaiheids-gehalte hadden. De periodieke tevredenheidonderzoeken onder kinderen, medewerkers en ouders vormen de basis voor nieuw beleid. Met de uitkomsten zijn alle leerlingenraden van de Spectrumscholen ondervraagd, daarna volgende medewerkers, ouders uit de GMR, leden van de RvT en werd daarna een plan opgesteld voor toekomstgericht onderwijs. Het plan draagt de simpele naam KOERS22.
Vier speerpunten springen eruit: Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschapsvorming en ICT. De vier punten vormen samen de naam COBI waar vervolgens een stijlicoon aan verbonden werd als ezelsbrug om ze nooit meer te vergeten.
WAT JE BELOOFT MOET JE DOEN! Plannen met beloftes zijn mooi, in 2022 moeten de lessen veel meer creativiteit in zich hebben, moet onderzoekend leren dagelijks in het programma terugkomen, moet burgerschapsvorming de kinderen helpen om straks een plaats te vinden in de maatschappij en moet ICT ieder dagdeel worden ingezet om lessen meer diepgang te geven en het differentiëren te vereenvoudigen. Na de zomer draaien er om die reden meer dan 1200 laptops en 200 tablets op de Spectrumscholen. Dit alles om het onderwijs af te stemmen op de toekomst en de motivatie om te leren bij kinderen te verhogen. Bewust draagt KOERS22 als motto: ZIN IN LEREN!
Wie geïnteresseerd en nieuwsgierig is, leert immers beter.
Opnieuw gaat de bestuurder van de Spectrumscholen langs de leerlingenraden van alle scholen. Nu niet met vragen maar met beloftes en wetend dat wat je belooft….
Dit alles gaat niet vanzelf en vraagt veel van het personeel. Zo zijn van alle scholen in 2018 een aantal medewerkers gestart met de opleiding toekomstgericht onderwijs en zij fungeren weer als ambassadeur naar hun eigen team om toekomstgericht onderwijs waar te maken.