Afscheid vijf GMR leden

20 juni 2019
Spectrum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaande uit acht leden. Vier ouders en vier personeelsleden volgen het beleid vanuit het bestuur op kritische wijze en geven gevraagd en ongevraagd advies.

Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en steeds te zoeken naar manieren om het nog beter te maken. In de maand juni kwam de raad voor het laatst bij elkaar dit schooljaar. 

Toevallig namen vijf leden afscheid. We bedanken Annemarie, Pascal, Lianne, Edith en Corrie voor hun inzet van de afgelopen jaren. Het overleg was altijd constructief, opbouwend en efficiënt en droeg daarmee bij aan het gezamenlijke doel.