Spectrum scholen maken werken van opvang en huiswerk

18 maart 2020

Op alle scholen is de afgelopen dagen hard gewerkt aan het realiseren van opvangmogelijkheden voor kinderen. De meeste ouders hebben kans gezien hun kinderen onder te brengen door zelf vrij te nemen of onderling afspraken te maken met familie, vrienden of 'collega-ouders' op school. Het aantal kinderen dat wordt opgevangen varieert per school, maar komt op de meeste scholen in de eerste week niet boven de tien per dag.

Iedere school heeft verder huiswerkpakketten ontwikkeld waarbij de kinderen de leerstof van de afgelopen weken kunnen herhalen en inoefenen. We willen zo de achterstand als de scholen weer opengaan tot een minimum te beperken.

Er zijn pakketten samengesteld die door de kinderen zijn opgehaald en volgende week weer kunnen worden omgeruild voor een nieuw. De digitale mogelijkheden zijn volop benut door het aanleggen van een elektronische leeromgeving voor de kinderen. Kinderen die thuis geen computer hebben zijn voorzien van een laptop. Ook voor de kinderen met speciale onderwijsprogramma's zijn oplossingen bedacht en daarmee is het eind nog niet in zicht.

De vier speerpunten uit het onderwijskundig beleidsplan die voor alle scholen gelden, namelijk: Creativiteit, Ontdekkend leren, Burgerschap en ICT worden, ook in deze bijzondere periode dat de scholen dicht zijn, dagelijks ingezet.

Het vraagt immers een enorme creativiteit om in korte tijd nieuwe oplossingen te bedenken en die vervolgens uit te proberen in de praktijk. De ICT-middelen en reeds aanwezige infrastructuur worden daarbij volledig benut. Op die manier zijn we in staat om invulling te geven aan burgerschap, waarbij één van de hoofddoelen is te werken aan een samenleving waarin mensen elkaar helpen en we ons dagelijks inzetten om te werken aan vreedzame oplossingen.