Inspectie onderzoekt Spectrum

09 juni 2020
'Duidelijk sprake van een Spectrum-familie'
Vier inspecteurs van de Rijksinspectie hebben eind 2019 het bestuurskantoor en drie scholen bezocht. Vooraf zijn alle beleidsdocumenten bestudeerd en daarover zijn zowel de bestuurder als de controller aan de tand gevoeld. Daarnaast heeft de inspectie lessen bijgewoond, gesprekken gevoerd met leerlingen en ouders, de GMR, RvT en personeelsleden. Het oordeel? Spectrum is op de goede weg en zet goede stappen in de realisatie van kwaliteitsonderwijs nu én in de toekomst.
 
Samenvattend concludeert de inspectie:
 
"Spectrum wordt op een eenduidige en transparante wijze aangestuurd door een eenhoofdig College van Bestuur. Dat blijkt onder meer uit de wijze waarop het beleid voor de komende jaren, vastgelegd in het strategisch beleidsplan 2018-2022 (Koers22), tot stand is gekomen. Alle geledingen binnen Spectrum, ook de leerlingen!, hebben actief mee kunnen denken over de inhoud van het te voeren beleid, met het oog gericht op 2022.
 
Spectrum heeft een duidelijke koers uitgezet, waarbij het motto: 'Zin in leren', is uitgewerkt en verbeeld in een specifiek en aansprekend stijlicoon: COBI. Het motto en het logo van Spectrum is in alle scholen waarneembaar en leeft bij personeel en leerlingen Klik hier voor het volledige rapport.